[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 294 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  
ประวัติความเป็นมา  
 

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  ที่อยู่  117  หมู่  5  บ้านศรีโพธิ์แก้ว  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  บนเนื้อที่  59  ไร่  3  งาน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีพื้นที่บริการครอบคลุมตำบลศรีแก้วบางส่วนและตำบลพิงพวย

ประวัติโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
พ.ศ. 2534   โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอศรีรัตนะ  ได้ตั้งสาขาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลศรีแก้ว สภาตำบลพิงพวย  วัดศรีแก้ว  วัดจันทาราม  วัดเกียรติแก้วสามัคคี  และชุมชนในเขตบริการ     โดยเฉพาะพระครูสิริธรรมมงคล  เจ้าอาวาสวัดศรีแก้ว ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   เสาธง   ห้องน้ำห้องส้วม  และศาลาที่พัก ชุมชนร่วมบริจาคแรงงานช่วยสร้างจนแล้วเสร็จ  บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน  59  ไร่  3 งาน  โดยได้รับความเห็นชอบของสภาตำบลศรีแก้ว   จนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้พ.ศ. 2535  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่สองขึ้น   โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและวัดเช่นเคย      เพื่อเป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในขณะเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535      ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ”
ผู้บริหารโรงเรียนศรีแก้วพิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลำดับได้ดังนี้  คือ
               นายเดชชัย   ดวงแสง         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                       26 ก.พ. 2535  -  29 ธ.ค. 2537
                                                       ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               30 ธ.ค. 2537 - 25  ก.พ. 2541
                                                       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                26 ก.พ. 2541 - 10  มิ.ย. 2542
               นายประพันธ์   ศรีคำภา       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                19 มิ.ย. 2542 - 13  ก.พ.  2544
               นายพรชัย   ชาติมนตรี        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                14 ก.พ. 2544 - 13  มี.ค.  2547
               นายกฤษดา  รัตนพันธ์        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                 09 ต.ค. 2547 - 28  ก.ย.  2548
               นายมานิต  ธรรมสัตย์         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                 12 พ.ย. 2548 – 30 ก.ย. 2561
               นายธงชัย  เหมเกียรติกุล   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                  01 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2563

•       ปีงบประมาณ 2536  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก  บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง  ,ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 6 ที่นั่ง  1 หลัง  และ บ้านพักลูกจ้างประจำ  จำนวน 1 หลัง
•       ปีงบประมาณ 2537  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข และ ค บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง  และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน   6 ที่นั่ง   1 หลัง
•       ปีงบประมาณ  2538   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างหอถังประปา และขุดสระน้ำ
•       ปีงบประมาณ  2539   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างอาคารเรียน 216 ล   ปรับปรุง 12 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง
•       ปีงบประมาณ  2540  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27        จำนวน 1 หลัง
•       ปีงบประมาณ  2541  ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ 100/27  จำนวน 1 หลัง
•       ปีงบประมาณ  2545   ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน        แบบ 6ที่/27 จำนวน 1  หลัง
•       ปีงบประมาณ  2546
o   ได้รับจัดสรรโต๊ะนักเรียนเดี่ยว 80 ชุด  งบประมาณ 54,400 บาท
o   ได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง งบประมาณ 70,000 บาท
o   ได้รับจัดสรรงบปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1  ห้อง           งบประมาณ 261,000 บาท
o   ได้รับจัดสรรงบขยายเขตไฟฟ้าและหม้อแปลง ขนาด 100  เควีเอ     งบประมาณ 352,000 บาท

เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2550  โรงเรียนศรีแก้วพิทยาถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย
•       ปีงบประมาณ 2552 ได้รับการจัดสรรหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
•       ปีงบประมาณ   2553
o   ได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการ   E – learning  งบประมาณ  1,000,000  บาท
o   ได้รับจัดสรรปูพื้นกระเบื้องห้องปฏิบัติการจำนวน  3 ห้อง  งบประมาณ   150,000  บาท
o   ได้รับการจัดสรรงบจัดซื้อหนังสือห้องสมุด งบประมาณ  100,000  บาท
o   ได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านชีววิทยา  งบประมาณ  1,000,000  บาท

•       ปีงบประมาณ   2554
o   ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์  จำนวน  9  ชุด    งบประมาณ   180,000   บาท
o   ได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านชีววิทยา       งบประมาณ  1,000,000  บาท
o   ได้รับการจัดสรรงบจัดซื้อหนังสือห้องสมุด งบประมาณ  100,000  บาท
o   ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมห้องน้ำ – ห้องส้วม   งบประมาณ     150,000  บาท

•       ปีงบประมาณ   2555
o   ได้รับจัดสรร school  online   งบประมาณ  700,000  บาท
o   ได้รับจัดสรรงบจัดซื้อหนังสือ  งบประมาณ  60,000 บาท
o   ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างรั้ว  งบประมาณ  200,000  บาท

•       ปีงบประมาณ   2556
o   ได้รับจัดสรรรถรับ – ส่ง  นักเรียน  งบประมาณ  100,000  บาท
o   ได้รับจัดสรรงบจัดซื้อหนังสือ  งบประมาณ  100,000 บาท
o   ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างรั้ว  งบประมาณ  200,000  บาท
o   ได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการทางเคมี  งบประมาณ  1,000,000  บาท

                       ข้อมูลโรงเรียนโดยย่อ

1.  ชื่อโรงเรียน                         ศรีแก้วพิทยา
2.  อักษรย่อ                             ศ.ก.พ.
3.  วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง             26  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2535  
4.  ที่ตั้ง                                  117 หมู่ที่ 5 บ้านศรีโพธิ์แก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
5.  สังกัด                                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
6.  สีประจำโรงเรียน                  น้ำเงิน-ขาว
7.  ปรัชญาโรงเรียน                   ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
8.  คำขวัญโรงเรียน                   มีคุณธรรม  น้อมนำวิชา  พัฒนาสุขภาพ
9.   ตราสัญลักษณ์โรงเรียน        หลังคาโบสถ์  จั่วบ้าน และหนังสือ  อยู่ในวงกลมเดียวกัน  ภายใต้รัศมีแห่งแสงคบเพลิง
10. เพลงประจำโรงเรียน           มาร์ชศรีแก้วพิทยา
11. หมายเลขโทรศัพท์             045-673041
12.  Website                           www.sikaewpittaya.com
13. E-mail                               sikaewpittaya@gmail.com