3 | | | | | | | | |เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศรีแก้วพิทยา | | | | | | | | | 4

โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ เลขที่ 117 หมู่ที่ 5 บ้านศรีโพธิ์แก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
Tel: 045-673041 :: E-mail:sikaewpittaya@gmail.com :: Webmaster & Admin : นายบัญชา แข่งขัน / นางนิตณพา แข่งขัน