ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิมลภา ไชยมา
ตำแหน่ง :ครูสนับสนุนการสอน
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล