ชื่อ - นามสกุล :นายปรเมศร์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :ช่วยงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยงานฝ่ายบริหารงานบุคคล