ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัตน์สุณี ทองสลับ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานแผนงาน ฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน ฯ