ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศร เกิดกล้า
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานระเบียบวินัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระเบียบวินัย