ชื่อ - นามสกุล :นางวิภารัตน์ คำใสย์ทอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :บ้านตะเคียนเหนือ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0930354612
Email :Wipanaka55@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน