ชื่อ - นามสกุล :นายรังสี ศรีลาชัย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานเวรประจำวัน
ที่อยู่ :อำเภอไพรบึง
Telephone :0849597357
Email :Rangseesrilachai1982@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเวรประจำวัน