โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 117 หมู่ 5 บ้านศรีโพธิ์แก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.sikaewpittaya.com Fri, 23 Feb 2024 10:08:04 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.sikaewpittaya.com/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.sikaewpittaya.com/http://www.sikaewpittaya.com/icon/news_1438941173.jpg

โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ จำนวน 4 รายการ

1438941173
โรงเรียนศรีแก้วพิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) http://www.sikaewpittaya.com/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.sikaewpittaya.com/http://www.sikaewpittaya.com/icon/news_1377271720.jpg

ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย   จักรบุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช.) ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 1377271720 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อ VTR พื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา http://www.sikaewpittaya.com/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.sikaewpittaya.com/http://www.sikaewpittaya.com/icon/news_1375362143.jpg

โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับที่  2 กิจกรรมการประกวดสื่อ VTR พื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา จัดประกวดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  

1375362143